Przedsiębiorstwo Usługowe JAREXS Sp. z o.o.  to trzydziestoletnie doświadczenie i rozpoznawalna marka. Od początku naszej działalności współtworzymy rynek outsourcingu, specjalizując się w usługach z zakresu ochrony fizycznej osób i mienia oraz utrzymania czystości. Dzięki ciągłemu dążeniu do doskonalenia produktów, spełniających oczekiwania Klientów, rozwinęliśmy wachlarz świadczonych usług i metod pracy. Oferujemy szeroką gamę produktów usługowych z możliwością ich pakietowej realizacji w koncepcji Facility Management. Nasi konsultanci i eksperci gotowi są do przedstawienia zindywidualizowanej propozycji współpracy, dostosowanej do potrzeb Klienta.

Naszą misją jest dostarczanie rozwiązań w obszarze outsourcingu, które dzięki rzetelnej realizacji zadań, opartej na wiedzy i zaangażowaniu, zapewniają bezpieczeństwo i efektywność biznesu naszych Klientów.

P.U. Jarexs Sp. z o.o.
59-220 Legnica, ul. Okólna 1A,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej KRS: 0000034581
Kapitał Zakładowy Spółki 500 000 zł
NIP: 691-020-46-07
Regon: 004040858