Naszą dewizą jest zapewnienie wszystkim kontrahentom pewności, że oferowane i świadczone usługi spełniają i będą spełniać ustalone wymagania. Kluczowym celem jest zadowolenie Klienta, poprzez spełnienie jego oczekiwań przy jednoczesnym zachowaniu obowiązujących wymogów prawnych, zarówno w zakresie świadczonych usług, jak też ochrony środowiska.

Dbałością naszą jest także zapewnienie jak najlepszych warunków pracy z zachowaniem obowiązującego prawa i norm etycznych. Będąc zakładem pracy chronionej jesteśmy szczególnie wyczuleni na równe traktowanie wszystkich pracowników, zdecydowanie przeciwdziałamy wszelkim formom dyskryminacji. W trosce o naszych pracowników wdrożyliśmy procedurę przeciwdziałania mobbingu i nierównego traktowania.

polityka-jakosci
polityka-srodowiskowa