Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu

Powierzone zadania realizowane były należycie, w sposób fachowy i sumienny.

Leszek Tkaczyk - Dyrektor
Wersja PDF

SG Synergia

Pracownicy P.U. JAREXS Sp. z o.o. wykazali się fachowym przygotowaniem w zakresie wykonywanych zadań.

Bogdan Gruszka - Prezes Zarządu
Wersja PDF

Przychodnia Specjalistyczna w Wałbrzychu

Rekomendujemy Przedsiębiorstwo Usługowe „JAREXS” Sp. z o.o. jako niezawodnego i solidnego partnera wszystkim potencjalnym Zleceniodawcom.

Robert Śliwa - Z-ca Dyrektora

Zamek Kliczków Sp. z o.o.

Kontakty służbowe pomiędzy Stronami odznaczają się miłą atmosferą oraz poszanowaniem wzajemnych interesów.

Joanna Matejewicz – Dyretor Zamku
Wersja PDF

BM Recycling

Pracowniwcy P.U. JAREXS wykazali się fachowym przygotowaniem w zakresie wykonywanych zadań.

Dzięki ścisłej współpracy z naszymi przedstawicielami dostosowali się do potrzeb czasowych naszej placówki.

Adam Bisztyga - Prezes Zarządu
Wersja PDF

Eneris Surowce

Pracownicy P.U. JAREXS wykazali się fachowym przygotowaniem w zakresie wykonywanych zadań.

Dzięki scisłej współpracy z naszymi przedstawicielami dostosowali się do potrzeb czasowych naszej placówki.

Grzegorz Zarański - Dyrektor Oddziału
Wersja PDF

Gmina Bogatynia

W okresie naszej współpracy firma "Jarexs" Sp. z o.o. dała się poznać jako rzetelny i efektywny partner, cechujący się dużą elastycznością na sugestie i propozycje Gminy Bogatynia wynikające z bieżących potrzeb.

mgr Andrzej Grzmielewicz - Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
Wersja PDF

Lwóweckie Lato Agatowe

Dzięki Waszemu wielkiemu zaangażowaniu mieszkańcy Gminy i Miasta Lwówek Śląski mogli przeżyć chwile radości z satysfakcją pełnić rolę gospodarzy wobec licznie przybyłych na Święto Miasta gości, przyjaciół i turystów z całego kraju i z zagranicy.

Mariola Szczęsna - Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski
Wersja PDF

MPO Zabrze

W okresie dotychczasowej współpracy, Firma "JAREXS PLUS" dała się poznać jako rzetelny i efektywny partner, cechujący się dużą elastycznością na nasze sugestie i propozycje.

Powierzone zadania realizowane są w sposób sumienny przez przeszkolony personel.

mgr Ewa Porzucek - Członek Zarządu Dyrektor ds. Finansowych
Wersja PDF

Nadleśnictwo Bolesławiec

Pracownicy przedsiębiorstwa wykazali się rzetelnie z powierzonych obowiązków wykazując przy tym należytą staranność, fachowość i solidność.

Arkadiusz Sudoł - Nadleśniczy
Wersja PDF

Nadleśnictwo Lwówek Śląski

Współpraca z firmą JAREXS z o.o. przebiegła bez zakłóceń. Prace wykonane były terminowo, z należytą starannością i z uwzględnieniem potrzeb zamawiającego.

inż. Tadeusz Łozowski - Nadleśniczy
Wersja PDF

Sąd Rejonowy w Złotoryi

W okresie współpracy, firma "JAREXS" dała się poznać jako rzetelny i efektywny partner, cechujący się dużą elastycznością na nasze sugestie i propozycje

mgr Krystyna Klatt - Dyrektor Sądu Rejonowego w Złotoryi
Wersja PDF

Trasko-Inwest

Pracownicy P.U. JAREXS wykazali się fachowym przygotowaniem w zakresie wykonywanych zadań.

Dzięki ścisłej współpracy z naszymi przedstawicielami dostosowali się do potrzeb czasowych naszej placówki.

Leszek Aksawski - Kierownik Budowy
Wersja PDF

MOPS Wałbrzych

Powierzone zadania realizowane były w sposób fachowy i sumienny, przez przeszkolony personel z wykorzystywaniem profesjonalnego sprzętu i środków czystości.

mgr Krzysztof Czaja - Z-ca Dyrektora
Wersja PDF