Pojęcie Facility Management (FM) stanowi obecnie pewien problem z jednoznaczną definicją. Kierując się normą ISO 15221 można powiedzieć, że Facility Management to „integracja procesów w ramach organizacji, mająca na celu świadczenie i rozwój uzgodnionych usług, które wspierają i podnoszą efektywność podstawowej działalności organizacji".

Zatem od usługodawcy oczekuje się zarówno świadczenia uzgodnionych usług, jak również ich rozwoju, tj. doskonalenia i odnajdywania nowych obszarów zwiększania efektywności,  służącej zlecającemu usługi tj. naszym Klientom. Wprowadzanie idei FM w życie stanowi przejście na wyższy poziom realizacji usług, zwiększający integrację pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą. Ta integracja rozciąga się między innymi na wspólną politykę jakości, która bezpośrednio rzutuje na postawę obu stron przedsięwzięcia. W tym wypadku nie chodzi więc wyłącznie o redukcję kosztów, chociaż takie podejście jeszcze dominuje na polskim rynku, lecz o wypracowanie wspólnego kierunku działania. Do tego z kolei potrzebny jest otwarty dialog pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą. W teorii ekonomii od dawna stwierdzono, że w warunkach niepełnej informacji trudno osiągnąć maksymalizację efektywności kontraktów, rozumianej jako wypadkową korzyść dla obu kontrahentów.

Zawsze byliśmy otwarci na kształtowanie usług wspólnie z Klientami, dlatego też przywiązujemy ogromną wagę do wszelkich sugestii i wyrażonych oczekiwań. W celu udoskonalenia komunikacji z Klientami rozwijamy nasze autorskie rozwiązania informatyczne, które z powodzeniem sprawdzają się w praktyce. Technologie informacyjne są niezbędnym elementem do pełnej komunikacji z usługobiorcą, która zasadniczo wpisuje się w koncepcję FM. Wyznaczanie i osiąganie wspólnych celów na różnych poziomach współdziałania możliwe jest wyłącznie w warunkach niezachwianej wymiany informacji.  

Zapraszamy do naszych usług konfigurowanych w pakietach dostosowanych dla każdego Klienta indywidualnie zarówno pod kątem funkcjonalnych potrzeb, jak też warunków współpracy biznesowej.