Oferujemy usługi segregacji odpadów w sortowniach odpadów komunalnych będących jednym z elementów recyklingu. Wykonywane przez nas prace są niezbędne w procesie gospodarki odpadami i znacznie redukują podlegającą składowaniu masę odpadową.

Zapewniamy przeszkolony personel, który dzięki naszemu doświadczeniu jest właściwie przygotowany do wykonywania prac. Mając na uwadze osiąganie jak największej efektywności odzysku surowców wtórnych nieustannie doskonalimy metody organizacji pracy. W zależności od wielkości sortowni zapewniamy odpowiednią liczbę pracowników w systemach zmianowych, dostosowanych do koniunktury oraz logistyki przyjęcia odpadów i odbioru surowców.

Więcej o naszych usługach można przeczytać na stronie Ekopraktyczni.pl.