Usługa wynajmu i serwis odzieży roboczej w systemie kompleksowym jest nowoczesnym rozwiązaniem systemowym stosowanym na całym świecie . Usługa polega na wynajmowaniu firmom odzieży roboczej oraz jej serwisowaniu, czyli praniu i naprawie. Aby usługa przebiegała sprawnie, dla każdego pracownika przygotowujemy odpowiednią ilość kompletów odzieży. Ilość kompletów uzależniona jest od częstotliwości wymian. Każdorazowo odzież dostarczana do Klienta jest wyprana  i naprawiona. Wszystkie koszty inwestycyjne  związane z przygotowaniem odzieży oraz koszty związane z praniem, naprawą, transportem i obsługą ponosi JAREXS, KLIENT płaci jedynie miesięczny ryczałt.

OGÓLNY ZAKRES SERWISU ODZIEŻY ROBOCZEJ OBEJMUJE

 • doradztwo w dopasowaniu odzieży do danego stanowiska pracy
 • dostarczenie nowej odzieży do obiegu
 • pranie oraz czyszczenie odzieży w wybranym cyklu
 • naprawę uszkodzonej odzieży
 • dostarczanie i odbieranie odzieży w wybranym cyklu
 • możliwość umieszczenia na odzieży logo klienta 
 • możliwość wykonania odzieży w dowolnym fasonie i kolorze
 • transport i obsługę koordynatora usługi
 • wynajem szaf na czystą i brudną odzież

Korzyści z wynajmu i serwisowania odzieży roboczej.

EKONOMICZNE – sprawiamy, iż niektóre koszty przedsiębiorstwa ulegają obniżeniu:

 • poprzez obniżenie kosztów inwestycji w zakup odzieży roboczej
 • poprzez obniżenie kosztów administracyjnych i magazynowych 
 • odzież szyta jest z materiałów i w technologii najwyższej jakości przez co odzież jest bardziej wytrzymała  
 • pranie i czyszczenie odbywa się w pralniach spełniających wymogi jakościowe systemu serwisu

ORGANIZACYJNE - przejmujemy na siebie takie czynności jak:

 • dopasowanie odpowiedniej odzieży do stanowiska pracy
 • zakup i transport odzieży 
 • pranie odzieży 
 • ewidencjowanie i wydawanie odzieży 

MARKETINGOWE - poprawiamy wizerunek i profesjonalizm Firmy przez:

 • dobranie fasonu i kolorystyki odzieży zgodnie z wizerunkiem Firmy 
 • dbanie o schludny i zadbany wizerunek pracowników
 • umieszczenie emblematów i napisów firmowych na odzieży
 • stworzenie lepszej atmosfery pracy, a co za tym idzie zwiększenie wydajności pracowników