Proponujemy Państwu całoroczne i kompleksowe usługi utrzymania oraz pielęgnacji terenów zielonych, w tym m.in.:

 • przycinanie krzewów i drzew
 • nasadzenia roślinne
 • nawożenie
 • koszenie trawników
 • usuwanie chwastów, wyrównywanie terenu
 • wywózka biomasy

Oferujemy również kompleksową obsługę terenów zewnętrznych, która obejmuje utrzymanie czystości:

 • chodników
 • alejek
 • ciągów komunikacyjnych
 • placów
 • parkingów
 • dróg dojazdowych

Dodatkowo świadczymy usługi takie jak:

Usługi drogowo-budowlane:

 • mulczowanie,
 • układanie warstw konstrukcyjnych
 • układanie dróg płytowych
 • usługi dźwigowe i młotami pneumatycznymi w terenie

Prace ziemne:

 • przemieszczanie mas ziemnych
 • czyszczenie zbiorników wodnych, stawów, kanałów, rowów melioracyjnych
 • niwelacja gruntów, boiska, place
 • wykonanie wykopów ziemnych, nasypów, wałów
 • zagęszczanie i wymiana gruntów

Usługi melioracyjne:

 • budowa przepustów
 • budowa zbiorników retencyjnych
 • umocnienia brzegów i dna cieków
 • regulacja rzek i kanałów
 • budowa i konserwacja wałów przeciwpowodziowych
 • konserwacja cieków wodnych
 • drenowanie gruntów